Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" znajduje się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydawnictw naukowych publikujących recenzowane monografie naukowe (Poziom I - 80 punktów, poz. 576, Identyfikator Wydawnictwa 67600).
wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
standardy_etyczne
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Krystyna Żuchelkowska - autorka książki "Edukacja matematyczna w przedszkolu" zwraca uwagę na to, że matematyka jest nie tylko królową wszystkich nauk, ale także jednym z trudniejszych przedmiotów szkolnego nauczania. Staje się to widoczne już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, co przemawia za tym, aby w przedszkolu rozpocząć przygotowywanie dzieci do nauki matematyki w szkole. W procesie tym należy wykorzystać zainteresowanie dzieci matematyką dążąc do tego, by przed przekroczeniem progu szkoły osiągnęły one początki rozumowań operacyjnych na poziomie konkretnym, opanowały podstawowe sprawności i pojęcia matematyczne, osiągnęły dojrzałość do nauki matematyki. Ważną rolę w tym procesie - jak podkreśla Autorka - odgrywa przebieg przedszkolnego dnia, w którym znajduje się wiele okazji do podjęcia edukacji matematycznej. Kierując się tym K. Żuchelkowska we "Wstępie" do książki stwierdza: "Ważne jest, by proces przyswajania treści i kształtowania pojęć matematycznych w przedszkolu był dla dzieci interesujący, wyzwalający ich wielostronną aktywność i ciekawość poznawczą, a także zachęcający do dialogu, refleksji, przedstawiania własnych racji. Dlatego też nauczyciel musi dostosować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego dziecka, a także stwarzać okazje edukacyjne i zachęcać swoich wychowanków do konstruowania wiedzy matematycznej w interakcji z otoczeniem społecznym. Jeżeli tak się stanie, to wiedza i pojęcia matematyczne staną się dla każdego dziecka czymś ważnym, wartościowym, czymś, co będzie potrafiło wykorzystać w różnych sytuacjach przedszkolnego i codziennego życia". Dodajmy w tym miejscu, że książka składa się z siedmiu rozdziałów: 1) Podstawowe założenia edukacji matematycznej w przedszkolu, 2) Dziecko w wieku przedszkolnym a edukacja matematyczna, 3) Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w edukacji matematycznej dziecka, 4) Kształtowanie pojęć geometrycznych u dzieci w wieku przedszkolnym, 5) Kształtowanie pojęć miary u dzieci w wieku, 6) Dziecko w świecie zbiorów przedmiotów, 7) Dziecko i liczby. Warto nadmienić, że w ostatnim rozdziale Autorka umieściła przykładowe scenariusze zajęć wprowadzających dzieci 5-6-letnie uzdolnione matematycznie do arytmetyki liczb naturalnych. Rekomendując tę książę należy zgodzić się z Autorką, że będzie ona dobrze służyć "nauczycielom już pracującym i kandydatom do tego zawodu, wzbudzając refleksję i zachęcając do podejmowania działań pedagogicznych, mających na celu polepszanie jakości pracy przedszkola w zakresie kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych u dzieci". Rekomendacja ta nabiera tym większego znaczenia, gdy zauważymy, że na rynku wydawniczym brakuje opracowań z zakresu kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:27.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień",
  w latach 2017-2018, publikację naukową
  przysługuje w ocenie parametrycznej 5 punktów

  - zob. Informacja Ministerstwa Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego dotycząca nieprzeprowadzenia
  oceny czasopism naukowych w 2017 r. oraz
  wykaz czasopism naukowych zawierający historię
  czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016
  (cz. B, poz. 2890) www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.


            Plagiat.pl
            Raspberry | STUDIO GRAFICZNE | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl