Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" znajduje się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydawnictw naukowych publikujących recenzowane monografie naukowe (Poziom I - 80 punktów, poz. 576, Identyfikator Wydawnictwa 67600).
wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
standardy_etyczne
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Publikacja "Arteterapia i artefiletika. Pedagogiczne i psychologiczne aspekty wykorzystania arteterapii i artefiletiki w edukacji" zapoznaje polskiego czytelnika z pojęciem artefiletiki, które pojawiło się w obszarze arteterapii w latach 90. w Republice Słowackiej i zaczęło rozprzestrzeniać się w różnych krajach Europy. Autorkami książki są Petra Potměšilová i Magdalena Bełza-Gajdzica, które nadały swojej pracy charakter teoretyczny i praktyczny odwołując się do najważniejszych zagadnień związanych z arteterapią, która jest fundamentem artefiletiki wykorzystywanej na gruncie edukacji. Artefiletika korzysta z dorobku arteterapii, ale jej celem nie jest leczenie, a profilaktyka. Metoda ta nie leczy, ale przyczynia się do samowiedzy, rozwoju osobowości, pozytywnych cech. W publikacji zostały przedstawione konkretne techniki zajęć artefiletycznych, a także wyniki badań komparatystycznych prowadzonych w Polsce i Republice Czeskiej.
Jak zauważa w recenzji wydawniczej dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, książka "Petry Potměšilovej i Magdaleny Bełzy-Gajdzicy w zamyśle Autorek ma za zadanie podsumowanie podstawowej wiedzy na temat arteterapii, jej historii i kontekstu międzynarodowego oraz prezentację przykładów indywidualnych technik terapii artystycznej i ich możliwych zastosowań w praktyce. Monografia zawiera również część poświęconą badaniom empirycznym w dziedzinie arteterapii, skoncentrowanych na pozyskiwaniu informacji z zakresu kreatywnego myślenia w kontekście różnych środowisk kulturowych".
Z kolei dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odnotowuje, że recenzowana monografia lokuje się w nurcie publikacji zawierających rozważania dotyczące możliwości wykorzystania arteterapii i artefiletiki w procesie terapeutycznym. Podkreśla, że jest ona "wartościowym i potrzebnym dziełem w pedagogice specjalnej. W monografii omówiono wiele aspektów ważnych z pedagogicznego punktu widzenia i jest próbą zastosowania teoretycznego dorobku, a także wielu rozwiązań praktycznych".

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:35.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczony w "Wychowaniu na co Dzień"
  artykuł przysługuje w ocenie parametrycznej
  20 punktów (za recenzję 10 punktów).

  W latach 2017 - 2018 przysługiwało za artykuł 5 punktów.

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.


            Plagiat.pl
            Raspberry | STUDIO GRAFICZNE | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl