wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Książka Sylwestra Bębasa pt. "Rola religii w procesie resocjalizacji" posiada wymiar teoretyczny oraz praktyczny ukierunkowany przez refleksję o znaczeniu religii we współcześnie realizowanej pracy resocjalizacyjne. Już we "Wprowadzeniu" Autor zwraca uwagę na to, że ".coraz częściej dostrzega się potrzebę działalności resocjalizacyjnej, która opiera swe założenia na duchowości, religijności i praktykach religijnych. Uzasadnione wydaje się odwoływanie w resocjalizacji do właściwie ukształtowanej religijności oraz podjęcie edukacji religijnej w resocjalizacji, która może pomóc w przyjęciu norm zgodnych ze standardami życia społecznego. Działania naprawcze i odnowa życia religijnego mogą stanowić zespół środków korekcyjnych skierowanych do człowieka uwikłanego w życie przestępcze i odbywającego karę pozbawienia wolności, a odniesienie się do religii i przestrzegania praktyk życia religijnego może wzmocnić działania socjalizacyjne i resocjalizacyjne skazanych, posługi religijne mogą stanowić z kolei formę działalności resocjalizacyjnej. (.) Wzmacnianie systemu wartości, rozwijanie życia duchowego, możliwość wypełniania norm religijnych może dać szansę na trwałą resocjalizację". W tym miejscu warto też odnotować kilka uwag wyrażonych przez Recenzentów wydawniczych akcentujących walory książki. Pierwszy z nich, ks. prof. zw. dr hab. Jana Śledzianowski stwierdza: "Praca jest solidnie przygotowana w oparciu o rozległą literaturę z różnych dyscyplin wiedzy. Autor naukowo tkwi w tej problematyce i umie ją perfekcyjnie wykorzystać i włączyć w naukowy nurt licznych przedstawicieli nauki. Pracę oceniam jako prawidłowo opracowane kompendium na temat współczesnej resocjalizacji osób więzionych i nieletnich osadzonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich z aktywnym ich udziałem w wierze religijnej, doświadczeniu Boga, wewnętrznej pracy nad odbudową postaw moralnych ku powrotowi jako ludzie wolni, kreatywni dla społeczeństwa". Z kolei w recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka czytamy: "Opracowanie Sylwestra Bębasa jest wartościowe, spełnia wymogi stawiane pracom naukowym i powinno zostać opublikowane. Jakość resocjalizacji, niezależnie od postaci, którą przybiera, jest wyrazem pedagogicznego postępu. Niniejsze dzieło trzeba i można polecać każdemu, kto interesuje się nie tylko resocjalizacją, lecz szeroko rozumianą kulturą opartą o sprawdzone podstawy społeczne - a te zawarte są w systemie religijnym, do którego odwołuje się Autor. Dominująca problematyka znaczenia religii (.) nadaje nowy sens pytaniom w jaki sposób resocjalizować uwięzionych, zmieniając to co zasadnicze w strukturze osobowości - system wartości w oparciu o odniesienie jakim jest religia".

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena: 36.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 5 punktów.
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism
  naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r., cz. B, poz. 2422:   www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.

Reklama:
WSB
            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
           
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt

      Copyright © weakapit.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by: RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje