wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Książka Wandy Woronowicz zatytułowana "Inspiracje edukacji refleksyjnej" jest rezultatem wieloletnich zainteresowań Autorki tytułową kategorią, która jest analizowana w kontekście aktualnych i niezwykle ważnych problemów pedagogicznych, z którymi przychodzi zmierzyć się osobom mającym do czynienia z wychowaniem dzieci i młodzieży. Adresatami książki są więc nie tylko pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, terapeuci, kuratorzy, ale i rodzice. Co więcej, książka powinna zainteresować tych wszystkich, którzy wychowanie młodego pokolenia uważają za sprawę priorytetową we współczesnych trudnych i złożonych czasach. Jak bowiem trafnie zauważa Autorka, "Książka ta rozwija, tłumaczy i uzasadnia pożytki edukacji refleksyjnej jako uniwersalnej koncepcji radzenia sobie w chaosie współczesności. Optuje jednocześnie, by kurs takiej edukacji wprowadzony został do szkół wszystkich szczebli, aby opuszczająca je młodzież wyposażona była w naturalne narzędzia chroniące człowieka przed groźnymi wpływami społecznymi, takimi jak manipulacja świadomością, propaganda oraz fałszywa reklama, przemoc symboliczna, uleganie nieprawdziwym autorytetom." Za najlepszą rekomendację książki mogą posłużyć słowa jej Recenzentów. I tak prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs zauważa: "Autorka prowadzi dyskurs nad koniecznymi i radykalnymi zmianami współczesnej edukacji, adekwatnymi do skutków i perspektyw cywilizacyjnych i kulturowych procesów globalizującej się rzeczywistości. Podjęta i rozwijana problematyka posiada bezsporną wartość, wskazując na istotę procesów edukacyjnych oraz najważniejsze obszary przedmiotu badań pedagogicznych". Z kolei dr hab. Ewa Szadzińska podkreślając teoretyczny i praktyczny charakter prezentowanej publikacji pisze: "Teoretyczny aspekt edukacji refleksyjnej przedstawiają wnikliwe analizy kategorii prawdy, wartości, autorytetu, tożsamości, niemocy, obojętności. Praktyczny aspekt edukacji refleksyjnej zawiera opis pożądanych cech procesu kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu człowieka refleksyjnego. Nie jest to metodyczny opis czynności lub zadań, lecz dobrze wyważona prezentacja pozytywnych oraz negatywnych konsekwencji podejmowanych działań pedagogicznych".

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena: 29.40 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 5 punktów.
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism
  naukowych z dnia 21 grudnia 2012 r., cz. B, poz. 1698:   www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.

Reklama:
            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
           
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt

      Copyright © weakapit.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by: RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje