Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" znajduje się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydawnictw naukowych publikujących recenzowane monografie naukowe (Poziom I - 80 punktów, poz. 576, Identyfikator Wydawnictwa 67600).
wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
standardy_etyczne
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Prezentujemy kolejną książkę Pawła Prüfera (socjologa, doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego), którego zainteresowania badawcze i naukowe dotyczą nauk społecznych, zwłaszcza socjologii klasycznej, włoskiej socjologii, socjologii religii i etyki społecznej. W Jego dorobku znajduje się około trzystu prac naukowych i popularnonaukowych. Należy do wielu Komitetów Naukowych i gremiów recenzentów czasopism krajowych i międzynarodowych. W Wydawnictwie Edukacyjnym AKAPIT opublikował wcześniej dwie monografie: Rekonstrukcja jakości życia. Teoretyczno-praktyczne atuty socjologii (2020) oraz współautorskie obszerne opracowanie z włoskim socjologiem religii Roberto Ciprianim pt. Socjologia religii. Ujęcie systematyczno-historyczne (2021). Kolejna książka pt. "Ocalanie człowieczeństwa" przynosi rozbudowaną i pogłębioną refleksję nad tytułową kwestią. Autor odwołuje się tu do wrażliwości "na historię i na jej odsłony, które dokonały się przede wszystkim w ludzkich biografiach, każą nam myśleć o człowieku i jego człowieczeństwie z wielką estymą".

Na strukturę książki składa się siedem rozdziałów, o jakże wymownych tytułach, precyzujących zakres rozważań Autora: Godność - człowieczeństwo "wypełnia się" szlachetnością; Wolność - sprawczość "zestraja się" z podmiotowością; Afirmacja - umysł "zaprzęga się" do kontemplacji; Merytokracja - zasługa "spotyka się" z nagrodą; Afiliacja - człowiek "przypisuje się" do zbiorowości; Pamięć i wyobraźnia - biografia "schodzi się" z historią; Człowieczeństwo człowieka ocalającego i ocalonego - relacja "tułacza" i relacje o "tułaczu".

W tym miejscu warto odwołać się do fragmentu recenzji wydawniczej autorstwa dr hab. Jolanty Łodzińskiej, prof. UKSW w Warszawie, który stanowi niewątpliwie zachętę do lektury rekomendowanej tu książki: "Istnieje pilna potrzeba ocalenia od zapomnienia nie tylko historii, ale ludzi ją tworzących, z całym bogactwem ich systemu wartości, doświadczeń oraz człowieczeństwa w kontekście posiadania przyrodzonej i niezbywalnej godności. Książka jest niezwykle interesującym materiałem biograficzno-socjologiczno-filozoficznym. Dlatego publikacja Ocalanie człowieczeństwa świetnie wpisuje się w zapotrzebowanie na pielęgnowanie pamięci tych, którzy na to zasłużyli swoim życiem. W świecie ponowoczesnym, konsumpcyjnym, gdzie system wartości został mocno zachwiany w swych fundamentach, należy wskazywać na wzorce osobowe, należy pielęgnować dobre imię i czyny. Dzięki tego typu publikacjom, bohaterowie, mimo iż odeszli w sposób fizyczny, mentalnie pozostają wśród żywych, a ich dobre czyny idą wciąż za nimi. Autor poświęcił wiele czasu na , na przywołanie sylwetki Bohatera, unaocznieniu Jego wspomnień, które niejako ożywają i wzruszają Czytelnika. Publikacja nacechowana jest niezwykłą subtelnością oraz taktem".

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:49.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczony w "Wychowaniu na co Dzień"
  artykuł przysługuje w ocenie parametrycznej
  20 punktów (za recenzję 10 punktów).

  W latach 2017 - 2018 przysługiwało za artykuł 5 punktów.

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.


            Plagiat.pl
            Raspberry | STUDIO GRAFICZNE | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl