Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" znajduje się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydawnictw naukowych publikujących recenzowane monografie naukowe (Poziom I - 80 punktów, poz. 576, Identyfikator Wydawnictwa 67600).
wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
standardy_etyczne
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Prezentowana tu monografia pokonferencyjna zatytułowana "Profilaktyka w medycynie" zawiera materiały z cyklicznie organizowanej już od 18 lat konferencji odbywającej się pod takim właśnie tytułem. Zostały one zredagowane i przygotowane do druku przez prof. Józefę Dąbek i prof. Zbigniewa Gąsiora ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W monografii tej, wybitni przedstawiciele nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak i adepci tych dyscyplin nauki z kilku uniwersytetów, podejmują tematykę chorób najczęściej spotykanych w obecnych czasach, zwłaszcza tak zwanych chorób cywilizacyjnych. Redaktorzy naukowi tak charakteryzują zawartość publikacji: "Zebrane tematy w monografii podzielono tematycznie na rozdziały: profilaktyka w kardiologii, profilaktyka w gastroenterologii, profilaktyka zburzeń metabolicznych, wybrane aspekty zakażeń SARS-CoV-2, wybrane aspekty wieku rozwojowego. Ze względu na fakt, że choroby układu krążenia zajmują czołowe miejsca na liście przyczyn zgonów, niezwykle istotne znaczenie mają działania profilaktyczne skierowane na promocję zachowań prozdrowotnych i eliminację czynników ryzyka ich rozwoju. Publikacje dotyczące wspomnianych powyżej zagadnień umieszczono w pierwszym rozdziale. Kolejnym, niezwykle istotnym problemem zdrowotnym są choroby przewodu pokarmowego, a zwłaszcza nowotwory i choroby zapalne. Ze względu na stale zwiększającą się liczbę zakażeń wirusami hepatotropowymi, a także obserwowane pomijanie dedykowanych im szczepień ochronnych, omówiono zagadnienia związane z zapaleniami wywoływanymi tymi wirusami oraz powikłaniami mogącymi rozwijać się na ich podłożu. Szczególną uwagę poświęcono sprawom profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka wątrobowokomórkowego oraz wczesnemu jego rozpoznawaniu. Z powodu uwarunkowań czasów, w których żyjemy i związanych z nimi ograniczeń wynikających z przymusu pozostawania w domu, w tym: zmniejszoną aktywnością fizyczną, siedzącym trybem życia, zwiększonym spożywaniem pokarmów oraz stresem i długim czasem przebywania w pozycjach nieergonomicznych (komputer, telewizja), a także ogólnym rozpowszechnieniem otyłości w społeczeństwie, rozdział czwarty poświęcono zagadnieniom związanym z zaburzeniami metabolicznymi. Zamieszczone w nim prace dotyczą obecności trzewnej tkanki tłuszczowej i jej udziału w rozwoju cukrzycy, a także chorób związanych z otyłością, a zwłaszcza zespołu metabolicznego. Kolejny rozdział poświęcono wysuwającym się na plan pierwszy czasom, w których żyjemy, problemom związanym z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i jej powikłaniami. Prace zawarte w tym rozdziale obejmują wszelakie aspekty związane z epidemiologią, terapią i profilaktyką zakażeń, a także aspekty związane z opiniami i wiedzą mieszkańców miast województwa śląskiego na temat szczepień ochronnych przeciwko wspomnianemu wirusowi oraz negatywnym wpływom pandemii na życie codziennie wymienionych mieszkańców. Ostatni rozdział poświęcono wybranym zagadnieniom wieku rozwojowego. Omówiono w nim wyniki badań dotyczących wiedzy uczniów na temat nowych substancji psychoaktywnych ("dopalaczy") i niepożądanych skutków ich działania na organizm człowieka oraz zagadnienia związane z operacjami prenatalnymi korygującymi wady rozwojowe płodu". Uwzględniając podjętą w książce tematykę, warto ją rekomendować nie tylko naukowcom, ale i lekarzom - praktykom oraz pielęgniarkom (w tym szkolnym), a także pedagogom i wychowawcom.

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:46.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczony w "Wychowaniu na co Dzień"
  artykuł przysługuje w ocenie parametrycznej
  20 punktów (za recenzję 10 punktów).

  W latach 2017 - 2018 przysługiwało za artykuł 5 punktów.

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.


            Plagiat.pl
            Raspberry | STUDIO GRAFICZNE | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl