wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Książka prof. Józefa Górniewicza pt. "Memoria Universitatis - pamięć uniwersytetu. Szkice humanistyczne" niewątpliwie wybiega poza utarte schematy naukowej rozprawy. To zapis przemyśleń zgromadzonych w ciągu ponad trzydziestu lat uniwersyteckiej kariery poczynając od stanowiska asystenta na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu po profesorski tytuł i funkcję rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uwagę czytelnika zapewne zwróci forma książki, której J. Górniewicz nadał postać narracji. Warto w tym miejscu przywołać samego Autora, który w swoistym wstępie zatytułowanym "Przedsmak narracji" pisze: "Pamięć u człowieka jest fenomenem niezwykłym. I o tym jest ta książka. Posiada swojego bohatera, narratora. Jest nim Profesor uniwersytetu, filozof i antropolog kultury, specjalista od problemów ludzkiej duchowości. Czyni on przedmiotem swej refleksji pamięć instytucji, pamięć uniwersytetu i w tym procesie rozpoznania problemu korzysta ze swojej pamięci, ale też z pamięci swojego komputera podłączonego do światowej sieci zasobów kultury, pamięci innych urządzeń elektronicznych jak telefony komórkowe, smartfony, ipady, generatory różnych jakości estetycznych, pamięci utrwalonej w kronikach, zapisanej we wspomnieniach pracowników tej instytucji, obecnej w narracjach uczonych, czy wypowiedziach przedstawicieli różnych organów władzy.

Ma swoją patronkę w tej duchowej przeprawie przez dzieje nauki i sztuki. Jest nią Mnemosyne - bogini pamięci, postać pełna uroku i zarazem niebezpieczna. Przechowuje to, co przyniosło sukces osobisty, co wydaje się jednostce atrakcyjne i wzniosłe, co daje jej ulgę i zadowolenie, ale też takie wspomnienia, które ranią, drażnią, wyzwalają negatywne emocje. (.) Treścią tej pracy jest pamięć uniwersytetu jako droga wiodąca do prawdy, do odróżnienia tego, co jest tylko blichtrem i poświatą w działalności ludzi nauki, od tego, co stanowi źródło światła wiedzy i mądrości. Co jest aksjologicznym drogowskazem dla młodych badaczy." Na oryginalność rozważań wskazał w recenzji wydawniczej prof. dr hab. Andrzej Olubiński, który ponadto zwrócił uwagę m.in. na następujące walory książki:

"Recenzowana pozycja - w moim odczuciu - jest swoistym rodzajem osobistej syntezy zgromadzonej wiedzy, doświadczeń, przemyśleń, badań oraz refleksji na temat szkolnictwa wyższego jako zjawiska kulturowego, instytucji edukacyjnej, placówki badawczej, korporacji uczonych oraz studentów. Niepowtarzalna specyfika, oryginalność i wartość tego opracowania polega nie tylko na tym, że jej Autor próbuje poprzez indywidualną narrację odtworzyć zakodowane w pamięci własne przeżycia, doświadczenia oraz wiedzę - zgromadzone na przestrzeni ponad 35 lat pracy na uczelni wyższej; ale także na tym, że w ten sposób przywołana osobista pamięć uniwersytetu wzbogacona zostaje wielowątkową oraz interdyscyplinarną wiedzą z zakresu szeroko rozumianej kultury, historii, estetyki, edukacji, socjologii, a także - a może w głównej mierze - historii filozofii. Bowiem jak gdyby specyficzną oraz charakterystyczną cechą całości narracji jest odnoszenie niemal każdego wątku poruszanego zagadnienia do czasów starożytności, zwłaszcza zaś antycznej filozofii. W ten sposób Autor "Pamięci uniwersytetu" przypomina, że dzisiejsza idea uczelni wyższej wraz ze swoją kulturową misją oraz swoimi edukacyjno-badawczymi funkcjami - posiada swoją wielowiekową tradycję, wielowiekowy dorobek, wielowiekową historię czy wielowiekowe osiągnięcia głęboko osadzone w intelektualnej kulturze Europy. Jednocześnie - jak się wydaje - w ten sposób wypowiedziane memento jest pośrednią krytyką obecnych tendencji w kierunku prób przekształcania uczelni wyższych w instytucje komercyjno-korporacyjne, przedsiębiorstwa produkcyjne czy placówki realizujące zadania o charakterze stricte politycznym.

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:27.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 4 punkty
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r.
  w sprawie wykazu czasopism naukowych
  wraz z liczbą punktów przyznawanych
  za publikację w tych czasopismach,
  cz. B, poz. 2042: www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.

Reklama:
            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
           
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt

      Copyright © weakapit.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by: RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje