wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Książka Anny Karłyk-Ćwik wpisuje się w nurt resocjalizacji cechującej się otwartością na nowe teorie inspirujące do działań charakteryzujących się m.in. humanistyczną wrażliwością oraz odchodzących od twardej technologii resocjalizacyjnej z równoczesnym odwołaniem się do empatycznego dialogu i budowania właściwej atmosfery i klimatu społecznego.W takim podejściu do resocjalizacji Autorka wyznacza ważną rolę dla humoru i śmiechu, które to "ze względu na swe liczne społeczne funkcje, coraz bardziej zyskują na znaczeniu i na popularności, stając się preferowanymi czynnikami motywacji, zachęty i otwartości w kontaktach międzyludzkich". Okazuje się jednak, że w pedagogice, a zwłaszcza w pedagogice resocjalizacyjnej, rola humoru jest stosunkowo rzadko dostrzegana. Kierując się tym A. Karłyk-Ćwik podjęła w swojej książce "próbę włączenia humoru do refleksji i praktyki resocjalizacyjnej, próbę z jednej strony niełatwą - bo w zasadzie pionierską, z drugiej zaś - znamienną - bo podejmowaną w kontekście potrzeby kreowania nowej filozofii resocjalizacji instytucjonalnej nieletnich". Podjęte w monografii studia i eksploracje empiryczne koncentrują się wokół następujących pytań: "czy i do czego resocjalizacja instytucjonalna nieletnich potrzebuje humoru?, czy humor stanowi właściwą odpowiedź na te potrzeby i co może zaoferować/wnieść do resocjalizacji?, czy w szeroko rozumianej - mentalnej, społecznej, organizacyjnej - przestrzeni resocjalizacyjnej jest miejsce dla humoru? i wreszcie - w jaki sposób wprowadzać/implementować humor do środowiska wychowawczego instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich?" Warto sięgnąć do rekomendowanej tu książki, aby uzyskać odpowiedzi na te, oraz inne pytania.

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:30.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 4 punkty
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r.
  w sprawie wykazu czasopism naukowych
  wraz z liczbą punktów przyznawanych
  za publikację w tych czasopismach,
  cz. B, poz. 2042: www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.


            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
           
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl