wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Książka Prof. Marzenny Zaorskiej zatytułowana "Tyflopedagog wobec problemu aktywności życiowej - zawodowej i prozawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową" koncentruje się na jednej z grup osób niepełnosprawnych jaką stanowią osoby z poważnie uszkodzonym wzrokiem, a więc słabo widzące i niewidzące. Jak zauważa we Wstępie Autorka książki, wsparcie społeczne wobec tych osób powinno uwzględniać zarówno specyfikę niepełnosprawności i szczególne potrzeby życiowe, jak i wymagania płynące z aktualnego rozwoju cywilizacyjnego. Jednym z priorytetowych zagadnień w odniesieniu do osób stanowiących przedmiot zainteresowania w prezentowanej monografii jest - poza sprawami rehabilitacji, edukacji, aktywności społeczno-kulturalnej oraz rekreacyjnej - kwestia aktywności zawodowej, a w tym poszukiwania pracy oraz uzyskania i utrzymania zatrudnienia. I jak akcentuje Autorka, treść książki koncentruje się na próbie "zasygnalizowania wybranych i możliwych działań adresowanych do osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową, realizowanych przez tyflopedagoga (specjalista zajmujący się problematyką rehabilitacji, edukacji, wspomagania rozwoju, przygotowania do życia osób z niepełnosprawnością wzrokową na miarę ich psychofizycznych możliwości) przy współpracy z innymi specjalistami angażującymi się w proces rehabilitacji zawodowej tych osób (przede wszystkim z trenerem pracy), dotyczących aktywizacji zawodowej danej grupy ludzi niepełnosprawnych". Dopełnieniem tej krótkiej informacji niech będzie fragment recenzji wydawniczej autorstwa Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk: "Już wstęp książki zapowiada ciekawą lekturę, a zaproponowana przez Autorkę jej struktura świetnie tę ciekawość dozuje. Interesująco teoretycznie "obudowane" raporty z badań szeroko analizowanej aktywności życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością wzrokową, ze szczególnym uwzględnieniem sfery zawodowej oraz zaakcentowaniem w niej roli tyflopedagoga i innych specjalistów, jako wspierających tę aktywność, stanowią meritum monografii. Ubogacenie wyników badań interpretacją, wyraźnie nasyconą wskazaniami praktycznymi, może mieć niebagatelne znaczenie dla podejmowania nowych działań i rozwiązań w zakresie kompleksowo ujmowanej i realizowanej rehabilitacji dorosłych osób z niepełnosprawnością wzrokową".

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena: 27.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 5 punktów.
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism
  naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r., cz. B, poz. 2422:   www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.

Reklama:
WSB
            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
           
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt

      Copyright © weakapit.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by: RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje