wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Chcąc przybliżyć potencjalnemu czytelnikowi treść najnowszej książki Macieja Krzemińskiego zatytułowanej "Dziecko i młodzież. Przestrzenie literackie, kulturowe i wychowawcze", a tym samym i zachęcić do sięgnięcia po nią, warto odwołać się do opinii sformułowanej przez prof. Ryszarda Parzęckiego: "Przedstawiona do recenzji praca dotyczy interdyscyplinarnie ujętej problematyki w obszarach: literackim, kulturowym, wychowawczym. Początkowo wydaje się, że wymiar pedagogiczny (edukacyjny) nie jest dominujący, ale wraz ze zgłębianiem się w tekst pracy, wręcz przeciwnie, można odnieść wrażenie mocno zaakcentowanych holistycznie ujęć podmiotowych kategorii pojęciowych jakimi są: i . Płaszczyzna ta bowiem styka się i znajduje uzasadnienie m.in. w antropologii kulturowej, filozofii edukacji, pedagogice, czy też pedeutologii. Ukorzenienie recenzowanego tekstu przez Autora w naukach humanistyczno-społecznych, w tym badań kultury, jest zatem zasadne i stanowi ważny głos w dyskusji. Przyjęty tok myślenia przez Autora pracy jest spójny, wyważony i potrzebny. Zaletą pracy jest również innowacyjność rozumiana jako analiza i synteza zgromadzonych tekstów literackich, w których przeplatana jest problematyka z wymienionych nauk humanistyczno-społecznych".
Na ten niezwykle ważny aspekt zwraca uwagę także drugi z recenzentów wydawniczych prof. Sławomir Buryła zaznaczając, że książka M. Krzemińskiego przynosi interpretacje ".tekstów literackich podejmujących problemy właściwe współczesnej pedagogice i psychologii rozwojowej. Autor nie ogranicza się do dzieł z kręgu tzw. kultury wysokiej, ale sięga po przykłady z obszarów popkultury i zjawisk konstytuujących oblicze współczesnej cywilizacji. Przy czym Maciej Krzemiński wykorzystuje egzemplifikacje zarówno literatury polskiej, jak i światowej". W tym kontekście warto też przywołać samego Autora książki, który we Wstępie akcentuje, że "dzieciństwo i młodość to okresy w życiu człowieka, dla których ważnymi, jeśli nie kluczowymi, aspektami są edukacja i szeroko rozumiane wychowanie. Proces kształcenia dzieci i młodzieży, zarówno ten formalny, realizowany przez placówki edukacyjne, jak i ten związany ze środowiskiem rodzinnym, z literaturą i dziedzictwem kultury, a także innymi czynnikami społecznymi kształtującymi osobowość, jest niewyczerpanym źródłem refleksji dotyczącej rozwoju młodych ludzi".

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena: 27.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 5 punktów.
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism
  naukowych z dnia 21 grudnia 2012 r., cz. B, poz. 1698:   www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.

Reklama:
            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
           
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt

      Copyright © weakapit.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by: RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje